Aerolínea Turkish denominará Türkiye

AW | 2022 06 14 12:27 | AIRLINES / GOVERNMENT

Cambio denominación de aerolínea turca
República de Turquía cambia a Türkiye

AW-Türkiye Hava Yollari__New Isologotype

El Presidente turco anunció el Martes 14/06 que la aerolínea nacional turca Turkish Airlines pasará a llamarse “Türkiye Hava Yolları” en lugar de su denominación actual Turkish Airlines, como parte de la campaña para difundir internacionalmente el nuevo nombre del país, que es “Türkiye” en lugar de Turquía. Türkiye Hava Yolları quedará inscrito en los fuselajes de los aviones en lugar de Turkish Airlines. Las palabras “Hava Yolları” significa aerolíneas en turco.

Cambio denominación país

Semanas atrás, Ankara envió una carta a las Naciones Unidas en la que registró formalmente el nombre de “Türkiye”, tal como se escribe y pronuncia en turco. El país tomó el nombre de Türkiye en 1923 después de declarar su independencia. El Gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdogan dice que “Türkiye” es más representativo de la cultura y los valores del país, aunque algunos observadores dicen que se trata de disociar el nombre del país, ya que en el idioma inglés “Turkey” significa tanto el país como el ave conocida en español como pavo o guajolote. “Turquía ya no existe. Es Türkiye”, dijo Recep Erdogan durante una ceremonia de lanzamiento de un nuevo satélite de comunicaciones.

La ONU y la OTAN han empezado a usar formalmente “Türkiye” en lugar del inglés “Turkey”. Algunos dignatarios que han visitado Ankara últimamente también han adoptado el cambio. El Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió al país como Türkiye en visitas a Helsinki y Estocolmo esta semana, como lo hicieron el Presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la Primera Ministra de Suecia, Magdalena Andersson. Los dos países tratan de convencer a Ankara para que retire su objeción al ingreso de los dos países nórdicos a la alianza militar. Como miembro de la OTAN, Ankara tiene poder de vetar los pedidos de ingreso. El país acusa a las dos naciones nórdicas de respaldar a las milicias kurdas.

Turkish airline will name Türkiye

Name change of Turkish airline
Republic of Turkey will change to Türkiye

The Turkish President announced on Tuesday 06/14 that the Turkish national airline, Turkish Airlines, will be renamed “Türkiye Hava Yolları” instead of its current name Turkish Airlines, as part of the campaign to spread internationally the new name of the country, which is “Türkiye”. instead of Turkey. Türkiye Hava Yolları will be inscribed on the fuselages of planes instead of Turkish Airlines. The words “Hava Yolları” means airlines in Turkish.

Country denomination change

Weeks ago, Ankara sent a letter to the United Nations in which it formally registered the name “Türkiye” as it is written and pronounced in Turkish. The country took the name of Türkiye in 1923 after declaring its independence. President Recep Tayyip Erdogan’s Government says “Türkiye” is more representative of the country’s culture and values, though some observers say this is to disassociate the country’s name, since in the English language “Turkey” means both the country as the bird known in Spanish as turkey or guajolote. “Turkey no longer exists. It is Türkiye”, Recep Erdogan said during a launch ceremony for a new communications satellite.

The UN and NATO have formally started using “Türkiye” instead of the English “Turkey”. Some dignitaries who have visited Ankara lately have also embraced the change. NATO Secretary General Jens Stoltenberg referred to the country as Türkiye on visits to Helsinki and Stockholm this week, as did Finnish President Sauli Niinisto and Swedish Prime Minister Magdalena Andersson. The two countries are trying to convince Ankara to withdraw its objection to the entry of the two Nordic countries into the military alliance. As a member of NATO, Ankara has the power to veto requests for membership. The country accuses the two Nordic nations of backing Kurdish militias.

Türk havayolu şirketi Türkiye’nin adını koyacak

Türk havayolunun isim değişikliği
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye’ye dönüşecek

Turkish Airlines Isotype

Türkiye Cumhurbaşkanı 06/14 Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin yeni adını uluslararası alanda yayma kampanyasının bir parçası olarak Türk ulusal havayolu şirketi Turkish Airlines‘nın şimdiki adı Türk Hava Yolları yerine “Türkiye Hava Yolları” olarak değiştirileceğini duyurdu. “Türkiye”dir. Türkiye yerine Uçakların gövdelerinde Türk Hava Yolları yerine Türkiye Hava Yolları yazılacak. “Hava Yolları” kelimesi Türkçe’de havayolları anlamına gelmektedir.

Ülke mezhep değişikliği

Haftalar önce Ankara, Birleşmiş Milletler’e “Türkiye” adını Türkçe yazıldığı ve okunduğu şekliyle resmen kaydettirdiği bir mektup gönderdi. Ülke, bağımsızlığını ilan ettikten sonra 1923 yılında Türkiye adını almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümeti, “Türkiye”nin ülkenin kültür ve değerlerini daha fazla temsil ettiğini söylüyor, ancak bazı gözlemciler bunun ülkenin adını ayırmak olduğunu söylüyor, çünkü İngilizce’de “Türkiye” hem ülke hem de İspanyolca olarak bilinen kuş anlamına geliyor. hindi veya guajolote. “Türkiye artık yok. Burası Türkiye”, dedi.

BM ve NATO, İngilizce “Türkiye” yerine resmi olarak “Türkiye”yi kullanmaya başladı. Son zamanlarda Ankara’yı ziyaret eden bazı devlet adamları da değişimi benimsedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’ın yaptığı gibi, bu hafta Helsinki ve Stockholm’e yaptığı ziyaretlerde ülkeden Türkiye olarak söz etti. İki ülke, Ankara’yı iki İskandinav ülkesinin askeri ittifaka girmesine itirazını geri çekmeye ikna etmeye çalışıyor. Bir NATO üyesi olarak Ankara, üyelik taleplerini veto etme yetkisine sahiptir. Ülke, iki Kuzey ülkesini Kürt milisleri desteklemekle suçluyor.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Turkishairlines.com / Turkiye.gov.tr / Airgways.com
AW-POST: 202206141227AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja un comentario