Vietnam Airlines reemplazaría flota ATR

AW | 2022 06 13 10:24 | AIRLINES / INDUSTRY

Aerolínea busca reemplazo para aeronaves turbohélice

Vietnam Airlines_Isologotype_Tx

Vietnam Airlines ha expresado el interés por reemplazar la flota de aeronaves regionales turboprop ATR Aircraft ATR 72 como parte de la renovación y actualización de sus aviones de menor envergadura, mientras que espera introducir nuevas unidades hacia 2023.

Vietnam, la aerolínea de bandera del país anunció que está buscando agregar nuevos aviones regionales para reemplazar sus aviones ATR 72 para el 4Q2023, pero aún la compañía no ha decidido seleccionar un candidato específico, mientras continúa dialogando con las compañías fabricantes. Vietnam Airlines buscará reemplazar su flota de turbohélices por aeronaves regionales jet como podría ser según comentarios el Embraer E190/195-E2. Acorde con el reemplazo de flota, la República de Vietnam actualizará los aeropuertos de Con Dao (VCS) y Dien Bien (DIN), lo que permitirá mejoras sustanciales.

Vietnam Airlines would replace ATR fleet

Airline seeks replacement for turboprop aircraft

Vietnam Airlines has expressed interest in replacing the ATR Aircraft ATR 72 turboprop regional aircraft fleet as part of the renewal and upgrade of its smaller aircraft, while expecting to introduce new units by 2023.

Vietnam, the country’s flag carrier announced that it is looking to add new regional aircraft to replace its ATR 72 aircraft by 4Q2023, but the company has not yet decided to select a specific candidate, as it continues to dialogue with manufacturing companies. Vietnam Airline will seek to replace its fleet of turboprops with regional jet aircraft, such as the Embraer E190/195-E2, according to comments. In line with the fleet replacement, the Republic of Vietnam will upgrade Con Dao (VCS) and Dien Bien (DIN) airports, allowing for substantial improvements.

Vietnam Airlines sẽ thay thế đội bay ATR

Hãng hàng không tìm kiếm sự thay thế cho máy bay động cơ phản lực cánh quạt

Vietnam Airlines_Isotype

Vietnam Airlines bày tỏ quan tâm đến việc thay thế đội máy bay khu vực động cơ phản lực cánh quạt ATR 72 của Hãng hàng không ATR như một phần của quá trình đổi mới và nâng cấp các loại máy bay nhỏ hơn của mình, đồng thời dự kiến ​​sẽ giới thiệu các đơn vị mới vào năm 2023.

Việt Nam, hãng hàng không hàng đầu của đất nước thông báo rằng họ đang tìm cách bổ sung máy bay mới trong khu vực để thay thế máy bay ATR 72 vào Quý 4/2023, nhưng công ty vẫn chưa quyết định chọn một ứng viên cụ thể, vì họ vẫn tiếp tục đối thoại với các công ty sản xuất. Theo các bình luận, Vietnam Airline sẽ tìm cách thay thế đội máy bay phản lực cánh quạt của mình bằng các máy bay phản lực trong khu vực như Embraer E190 / 195-E2. Cùng với việc thay thế đội bay, Việt Nam Cộng hòa sẽ nâng cấp các sân bay Côn Đảo (VCS) và Điện Biên (DIN), cho phép cải thiện đáng kể.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vietnamairlines.com / Freakyflier / Airgways.com
AW-POST: 202206131024AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s