Finnair ampliación vuelos Asia

AW | 2022 12 23 14:43 | AIRLINES ROUTES

Finnair amplía operaciones a Asia para verano 2023

AW-Finnair_Isologotype_001

Finnair anunció recientemente planes para aumentar la frecuencia a destinos en Asia para el verano de 2023. Tras los efectos de bloquos aéreos en la Federación Rusia de rutas nórdicas, la aerolínea miembro de Oneworld reanudará el servicio entre Helsinki y Osaka, hacia el Aeropuerto Kansai/KIX el 26 de Marzo de 2023. La aerolínea finlandesa mantiene una operación diaria (1Frq/D) al Aeropuerto Tokio/Haneda/HND de Tokio de manera estacional en verano, mientras que Finnair también operará cuatro veces por semana (4Frq/S) al Aeropuerto Tokio/Narita/NRT de Tokio a partir del 27 de Marzo de 2023.

La aerolínea también ha anunciado frecuencias adicionales durante el verano hacia Kong Kong y al Aeropuerto Indira Gandhi/DEL de Nueva Delhi. Ambos destinos ahora serán atendidos diariamente desde Helsinki/HEL para satisfacer la creciente demanda.

Ole Orvér, Director Comercial de Finnair, dijo: «Estamos felices de poder responder a la creciente demanda de viajes entre Europa y los principales destinos asiáticos. En el verano de 2023, operaremos en total 14 conexiones semanales entre Finlandia y Japón, y tenemos conexiones diarias a Delhi y Hong Kong. Las nuevas y espaciosas instalaciones del aeropuerto de Helsinki ofrecen una excelente experiencia tanto para los clientes que visitan Finlandia como para aquellos que continúan hacia uno de nuestros muchos destinos europeos».

Finnair se ha visto significativamente afectada al tráfico de pasajeros por los bloqueos en lasa rutas septentrionales por la invasión de Rusia en Ucrania, afectando a la capacidad de las aerolíneas comerciales para operar en el espacio aéreo ruso. Los servicios a Asia se vieron afectados debido a la horarios de vuelo extendidos que hicieron inviables económicamente para las aerolíneas. Una planificación de rutas ha permitido a Finnair como otras aerolíneas de la región restablecer algunas rutas comerciales.

La dirección de la aerolínea ha estado negociando con la tripulación de cabina un plan de subcontratación en los servicios a bordo de Finnair. La aerolínea utiliza socios externos para proporcionar servicios a bordo para vuelos desde Helsinki a Singapur, Hong Kong e India y en esas rutas a Doha, Qatar desde Estocolmo, Suecia y Copenhague, Dinamarca. En respuesta a estos cambios propuestos, la tripulación de cabina iniciaba huelga produciendo alrededor de cien cancelaciones de vuelos. El CEO de Finnair, Topi Manner, expresó referente a la situación: «Nuestro objetivo sigue siendo encontrar una solución de ahorro junto con nuestra tripulación de cabina. Ahora necesitamos una voluntad genuina de los negociadores para encontrar soluciones que nos permitan continuar el servicio a bordo con nuestra propia tripulación y evitar despidos. La discusión sobre soluciones alternativas es una parte de vital importancia del proceso de negociaciones de cambio».

Finnair expansion Asia flights

Finnair extends operations to Asia for summer 2023

Finnair recently announced plans to increase the frequency to destinations in Asia for the summer of 2023. After the effects of aerial blockers on the Russian Federation of Nordic routes, the member airline of OneWorld will resume the service between Helsinki and Osaka, towards the Kansai Airport/KIX on March 26, 2023. The Finnish airline maintains a daily operation (1Frq/D) to the Tokyo/HND/HND airport of Tokyo seasonally in summer, while Finnair will also operate four times per week (4Frq/S) to the Narita-Tokyo Airport/NRT of Tokyo from March 27, 2023.

The airline has also announced additional frequencies during the summer to Kong Kong and the New Delhi/Indira Gandhi Airport. Both destinations will now be treated daily from Helsinki/Hel to meet the growing demand.

Ole Orvér, Commercial Director of Finnair, said: «We are happy to respond to the growing demand for travel between Europe and the main Asian destinations. In the summer of 2023, we will operate in total 14 weekly connections between Finland and Japan, and we have connections Dales to Delhi and Hong Kong. The new and spacious facilities of the Helsinki airport offer excellent experience for both customers visit Finland and those who continue towards one of our many European destinations».

Finnair has been significantly affected to passenger traffic for blockages in the northern routes due to Russia’s invasion in Ukraine, affecting the capacity of commercial airlines to operate in Russian airspace. The services to Asia were affected due to the extended flight schedules that made economically unfeasible for airlines. Route planning has allowed Finnair like other airlines in the region to restore some trade routes.

The airline address has been negotiating with the cabin crew a subcontracting plan in the services aboard Finnair. The airline uses external partners to provide on-board services from Helsinki to Singapore, Hong Kong and India and on those routes to Doha, Qatar from Stockholm, Sweden and Copenhagen, Denmark. In response to these proposed changes, the cabin crew began strike producing a hundred flight cancellations. The CEO of Finnair, Topi Manner, expressed regarding the situation: «Our goal continues to find a savings solution along with our cabin crew. We now need a genuine will of the negotiators to find solutions that allow us to continue the service on board With our own crew and avoid dismissals. The discussion about alternative solutions is a part of vital importance of the change negotiation process».

Finnair laajentaa Aasian lentoja

Finnair laajentaa toimintaansa Aasiaan kesään 2023 mennessä

Finnair ilmoitti äskettäin suunnitelmistaan ​​lisätä vuoroja Aasian kohteisiin kesään 2023 mennessä. Venäjän pohjoismaisten reittien lentosulkujen seurauksena Oneworldin jäsenlentoyhtiö jatkaa liikennettä Helsingin ja Osakan välillä Kansain Lentokentälle/KIX:lle 26. maaliskuuta. 2023. Suomalainen Lentoyhtiö liikennöi kesällä kausiluonteisesti (1Frq/D) Tokion lentokentälle/Haneda/HND, kun taas Finnair lentää neljä kertaa viikossa (4Frq/S) Tokio/Narita/NRT Tokion Lentokentälle 27.3.2023 alkaen.

Lentoyhtiö on myös ilmoittanut lisävuoroista kesän aikana Kong Kongiin ja New Delhin Indira Gandhin Lentokentälle/DEL. Molemmat kohteet palvelevat nyt päivittäin Helsingistä/HEL:stä vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér sanoi: «Olemme iloisia voidessamme vastata kasvavaan matkan kysyntään Euroopan ja Aasian tärkeimpien kohteiden välillä. Kesällä 2023 liikennöimme Suomen ja Japanin välillä yhteensä 14 viikoittaista reittiä , ja meillä on päivittäiset yhteydet Delhiin ja Hongkongiin. Helsinki-Vantaan tilavat uudet tilat tarjoavat erinomaisen elämyksen sekä Suomessa vieraileville että matkaa jatkaville monista Euroopan kohteistamme».

Finnairin matkustajaliikenteeseen on vaikuttanut merkittävästi Venäjän Ukrainan miehityksen aiheuttamat tukoset pohjoisilla reiteillä, jotka vaikuttavat kaupallisten lentoyhtiöiden kykyyn toimia Venäjän ilmatilassa. Aasian palveluihin vaikuttivat pidentyneet lentoajat, jotka tekivät siitä taloudellisesti kannattamattomia lentoyhtiöille. Reittisuunnittelun ansiosta Finnair, kuten muutkin alueen lentoyhtiöt, on pystynyt aloittamaan uudelleen joitakin kaupallisia reittejä.

Lentoyhtiön johto on neuvotellut matkustamomiehistön kanssa suunnitelmasta Finnairin lennon aikana alihankintana. Lentoyhtiö käyttää ulkopuolisia kumppaneita lennon suorittamiseen Helsingistä Singaporeen, Hongkongiin ja Intiaan sekä näillä reiteillä Dohaan, Qatariin Tukholmasta, Ruotsista ja Kööpenhaminasta, Tanskasta. Muutosehdotusten johdosta matkustamomiehistö aloitti lakon, mikä johti noin sata lentoa. Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoi tilanteesta: «Tavoitteenamme on edelleen löytää kustannussäästöratkaisu yhdessä matkustamomiehistömme kanssa. Nyt tarvitsemme neuvottelijoilta aitoa tahtoa löytää ratkaisuja, joiden avulla voimme jatkaa palvelua laivalla. omillamme miehistöä ja välttää lomautuksia. Vaihtoehtoisten ratkaisujen keskustelu on elintärkeä osa muutosneuvotteluprosessia».

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Finnair.com / Airgways.com
AW-POST: 202212231443AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s