Vietnam subastará A321CEO

AW | 2021 06 03 07:22 | AIRLINES

Vietnam Airlines subastará once A321CEO para obtener liquidez

Vietnam Airlines_Isologotype_Tx

Vietnam Airlines subastará once aviones Airbus A321CEO (11) para apoyar a la aerolínea en su proceso de crisis económica que afronta. La aerolínea del sudeste asiático lucha con las consecuencias económicas de la pandemia de Coronavirus. La aerolínea, que es propiedad en un 86 por ciento del Gobierno. Los compradores interesados podrían presentar ofertas antes del 29 de Junio de 2021.

La subasta de los aviones intenta recuperar liquidez en los esfuerzos de la aerolínea para rejuvenecer su flota y apuntalar su posición financiera durante la pandemia, dijeron el Jueves 03/06 medios estatales a una fuente no identificadas de Vietnam Airlines. Bamboo Airways de Vietnam, propiedad de la compañía de propiedad y ocio FLC Group, está interesada en comprar el más nuevo de los aviones ofrecidos en la subasta. “Estamos operando a plena capacidad en este momento y buscando expandir nuestra flota”, dijo su Director Djecutivo Dang Tat Thang.

La aerolínea reportó una pérdida neta de ᵭ 4,97 billones de Dong/US$ 215,68 millones en el primer trimestre de este año, casi el doble de la pérdida de ᵭ 2,61 billones de Dong en el primer trimestre de 2020.

Vietnam to auction A321CEO

Vietnam Airlines to auction eleven A321CEOs for liquidity

Vietnam Airlines will auction eleven Airbus A321CEO (11) aircraft to support the airline in its economic crisis process. The Southeast Asian airline struggles with the economic consequences of the Coronavirus pandemic. The airline, which is 86 percent owned by the government. Interested buyers may submit offers before June 29, 2021.

The aircraft auction tries to regain liquidity in the airline’s efforts to rejuvenate its fleet and shore up its financial position during the pandemic, state media told an unidentified Vietnam Airlines source on Thursday 06/03. Vietnam’s Bamboo Airways, owned by the property and leisure company FLC Group, is interested in purchasing the newest of the aircraft offered at the auction. “We are operating at full capacity at the moment and looking to expand our fleet”, said Managing Director Dang Tat Thang.

The airline reported a net loss of ᵭ 4.97 trillion Dong/US$ 215.68 million in the first quarter of this year, almost double the loss of ᵭ 2.61 trillion Dong in the first quarter of 2020.

Việt Nam đấu giá A321CEO

Vietnam Airlines bán đấu giá 11 chiếc A321CEO để thanh khoản

Vietnam Airlines sẽ bán đấu giá 11 máy bay Airbus A321CEO (11) để hỗ trợ hãng trong quá trình khủng hoảng kinh tế. Hãng hàng không Đông Nam Á phải vật lộn với hậu quả kinh tế của đại dịch Coronavirus. Hãng hàng không do chính phủ sở hữu 86%. Những người mua quan tâm có thể gửi phiếu mua hàng trước ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Phương tiện truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin giấu tên của Vietnam Airlines cho biết, cuộc đấu giá máy bay nhằm mục đích lấy lại thanh khoản trong nỗ lực trẻ hóa đội bay và củng cố tình hình tài chính của hãng trong thời kỳ đại dịch. Hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam, thuộc sở hữu của công ty bất động sản và giải trí FLC Group, quan tâm đến việc mua chiếc máy bay mới nhất được chào bán tại cuộc đấu giá. Giám đốc điều hành Đặng Tất Thắng cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang hoạt động hết công suất và mong muốn mở rộng đội tàu bay.

Hãng hàng không đã báo cáo khoản lỗ ròng ᵭ 4,97 nghìn tỷ Dong /US$ 215,68 triệu trong quý đầu tiên của năm nay, gần gấp đôi mức lỗ 2,61 nghìn tỷ Dong trong quý đầu tiên của năm 2020.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vietnamairlines.com / Airgways.com
AW-POST: 202106030722AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s