Vietjet obtiene ganancias

AW | 2021 12 15 08:34 | AIRLINES

Aerolínea vietnamita alcanza ganancia primeros nueve meses 2021

VietJet Air_Isologotype

La aerolínea de bajo costo Vietjet de Vietnam alcanzó un ingreso de US$ 227 millones de Dólares en los primeros nueve meses de 2021 para una ganancia de US$ 1,93 millones de Dólares. La compañía aérea de presupuesto implementó en la etapa un total de unos 37.000 vuelos para transportar cerca de 6,4 millones de pasajeros, garantizado la calidad de los viajes y una tasa de puntualidad del 99,7 por ciento, así como el estricto cumplimiento de las normas de prevención y control de la pandemia del COVID-19. También ha realizado muchos vuelos a favor de miles de oficiales médicos, militares y policías, transportando millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y equipos sanitarios a las localidades.

En el tercer trimestre de 2021, Vietjet promovió con fuerza la aplicación de las tecnologías y digitalización y el mejoramiento-actualización de los procesos de explotación y operación del sistema. La aerolínea vietnamita ha llegado a un acuerdo con su socio estratégico, el Airbus Group, para la compra de 119 aviones hasta finales de 2028, con vistas a promover aún más sus actividades en la etapa pos-COVID-19.

En la actualidad, la línea aérea ha reanudado todas las rutas que conectan Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi con las provincias y localidades a lo largo del país, satisfaciendo las necesidades de la circulación segura y rápida de las personas. Asimismo, está dispuesta a reabrir los vuelos internacionales en los próximos tiempos y según el plan, explotará a mediados de 2022 tres rutas directas que conectarán Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Nha Trang con Moscú, Rusia, con modernas aeronaves Airbus A330-300.

Se trata del primer paso en su campaña para conquistar el mercado europeo y perfeccionar la conectividad entre Vietnam y los países en el mundo, como contribución al desarrollo de la economía nacional. Vietjet es un miembro de pleno derecho de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) con el certificado IATA Operational Safety Audit (IOSA). Como la aerolínea privada más grande de Vietnam, fue galardonada con la clasificación más alta en seguridad con siete estrellas en 2018 y 2019 por el único sitio web de calificación de productos y seguridad aéreos del mundo Airlineratings.com, y catalogada como una de las 50 mejores aerolíneas del mundo por su financiamiento y operaciones saludables por Airfinance Journal. Vietjet también ha sido nombrada la Mejor Aerolínea de Bajo Costo por organizaciones de renombre como Skytrax, CAPA y Airline Ratings, entre otras.

Vietjet makes profit

Vietnamese airline reaches profit first nine months 2021

Vietnam’s low-cost airline Vietjet achieved a revenue of US$ 227 million in the first nine months of 2021 for a profit of US$ 1.93 million. The budget airline company implemented in the stage a total of about 37,000 flights to transport about 6.4 million passengers, guaranteed the quality of the trips and a punctuality rate of 99.7 percent, as well as strict compliance with the norms for the prevention and control of the COVID-19 pandemic. It has also made many flights on behalf of thousands of medical, military and police officers, transporting millions of doses of COVID-19 vaccines and medical teams to the localities.

In the third quarter of 2021, Vietjet strongly promoted the application of technologies and digitization and the improvement-update of the exploitation and operation processes of the system. The Vietnamese airline has reached an agreement with its strategic partner, Airbus Group, for the purchase of 119 aircraft by the end of 2028, with a view to further promoting its activities in the post-COVID-19 stage.

At present, the airline has resumed all the routes that connect Ho Chi Minh City and Hanoi with the provinces and towns throughout the country, meeting the needs of safe and rapid movement of people. It is also willing to reopen international flights in the near future and according to the plan, it will operate in mid-2022 three direct routes that will connect Hanoi, Ho Chi Minh City and Nha Trang with Moscow, Russia, with modern Airbus A330-300 aircraft.

It is the first step in his campaign to conquer the European market and improve connectivity between Vietnam and the countries in the world, as a contribution to the development of the national economy. Vietjet is a full member of the International Air Transport Association (IATA) with the IATA Operational Safety Audit (IOSA) certificate. As the largest private airline in Vietnam, it was awarded the highest safety rating with seven stars in 2018 and 2019 by the world’s only air safety and product rating website Airlineratings.com, and listed as one of the 50 World’s Best Airlines for Financing and Healthy Operations by Airfinance Journal. Vietjet has also been named the Best Low Cost Airline by renowned organizations such as Skytrax, CAPA and Airline Ratings, among others.

Vietjet có lãi

Hãng hàng không Việt Nam đạt lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021

Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam Vietjet đạt doanh thu US$ 227 triệu trong 9 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận US$ 1,93 triệu. Hãng hàng không ngân sách đã thực hiện trong giai đoạn tổng cộng khoảng 37.000 chuyến bay, vận chuyển khoảng 6,4 triệu lượt hành khách, đảm bảo chất lượng chuyến đi và tỷ lệ đúng giờ là 99,7%, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu về phòng, chống Đại dịch covid-19. Nó cũng đã thực hiện nhiều chuyến bay thay mặt hàng nghìn sĩ quan quân y, quân đội và công an, vận chuyển hàng triệu liều vắc xin COVID-19 và các đoàn y tế đến các địa phương.

Trong quý III/2021, Vietjet đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa, cải tiến cập nhật quy trình khai thác, vận hành hệ thống. Hãng hàng không Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với đối tác chiến lược là Tập đoàn Airbus về việc mua 119 máy bay vào cuối năm 2028 nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của hãng trong giai đoạn sau COVID-19.

Hiện hãng đã mở lại tất cả các đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội với các tỉnh, thành trong cả nước, đáp ứng nhu cầu di chuyển an toàn, nhanh chóng của người dân. Hãng cũng sẵn sàng mở lại các đường bay quốc tế trong thời gian tới và theo kế hoạch sẽ khai thác vào giữa năm 2022 3 đường bay thẳng nối Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang với Matxcova, Nga bằng máy bay Airbus A330- hiện đại. 300 máy bay.

Đây là bước đầu tiên trong chiến dịch chinh phục thị trường châu Âu và nâng cao khả năng kết nối giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với chứng chỉ Kiểm định An toàn Khai thác (IOSA) của IATA. Là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, được trang web xếp hạng sản phẩm và an toàn hàng không duy nhất trên thế giới là Airlineratings.com trao tặng xếp hạng an toàn cao nhất với bảy sao vào năm 2018 và 2019, đồng thời được xếp hạng là một trong 50 Hãng hàng không tốt nhất thế giới về tài chính và sức khỏe Hoạt động của Tạp chí Airfinance. Vietjet cũng được các tổ chức danh tiếng như Skytrax, CAPA và Airline Ratings vinh danh là Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vietjetair.com / Airgways.com
AW-POST: 202112150834AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s