Vuelos especiales Moscú-Bakú

AW | 2021 02 05 14:55 | AIRLINES ROUTES

Aeroflot/Azerbaijan iniciarán vuelos especiales

AW-Aeroflot_Azerbaijan

Aeroflot Russian Airlines y Azerbaijan Airlines comenzarán a hacer vuelos especiales en la ruta desde y hacia la Federación Rusia y la República de Azerbaiyán. Las frecuencias de los vuelos se realizarán dos veces por semana los Lunes y Jueves (2Frq/S) y enlazarán Moscú-Bakú-Moscú desde el Aeropuerto Internacional Moscú/Sheremétievo hacia Azerbaiyán. Un avión durante el primer vuelo llegará a la ciudad de Bakú el 18 de Febrero de 2021 a las 01:25 (GMT+4), despegando de Bakú a las 02:55 (GMT+4). Azerbaijan Airlines (AZAL) también comenzará a hacer vuelos especiales en la ruta Bakú-Moscú-Bakú a partir del 17 de Febrero de 2021. Los vuelos se realizarán dos veces por semana (2Frq/S) los Miércoles y Domingos desde el Aeropuerto de Bakú hacia el Aeropuerto Moscú/Domodedovo.

Sólo las personas que figuran en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia tienen derecho a visitar Rusia durante la pandemia COVID-19. Además de los ciudadanos azerbaiyanos, las siguientes categorías de ciudadanos pueden utilizar los vuelos Moscú-Bakú: jefes y empleados de misiones diplomáticas y consulados extranjeros acreditados en Azerbaiyán, así como miembros de sus familias; extranjeros, uno de los padres, cuyo hijo, cónyuge o cónyuge es ciudadano de Azerbaiyán; los extranjeros que tienen permiso para trabajar en Azerbaiyán; los extranjeros que tengan un permiso de residencia temporal o permanente en Azerbaiyán; estudiantes extranjeros que estudian en instituciones de educación superior de Azerbaiyán.

Aeroflot/AZAL special flights Moscow-Baku

Aeroflot/Azerbaijan to start special flights

Aeroflot Russian Airlines and Azerbaijan Airlines will start to make special flights on the route to and from the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan. The flight frequencies will run twice a week on Monday and Thursday (2Frq/S) and will link Moscow-Baku-Moscow from Moscow/Sheremetyevo International Airport to Azerbaijan. An airplane during the first flight will arrive in the city of Baku on February 18, 2021 at 01:25 (GMT+4), taking off from Baku at 02:55 (GMT+4). Azerbaijan airlines (AZAL) will also start making special flights on the Baku-Moscow-Baku route from February 17, 2021. The flights will run twice a week (2Frq/S) on Wednesdays and Sundays from Baku Airport towards Moscow/Domodedovo Airport.

Only the persons listed on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation have the right to visit Russia during the COVID-19 pandemic. In addition to Azerbaijani citizens, the following categories of citizens can use the Moscow-Baku flights: heads and employees of diplomatic missions and foreign consulates accredited in Azerbaijan, as well as members of their families; foreigners, one of the parents, whose child, spouse or spouse is a citizen of Azerbaijan; foreigners who have permission to work in Azerbaijan; foreigners who have a temporary or permanent residence permit in Azerbaijan; foreign students studying in higher education institutions of Azerbaijan.

Специальные рейсы Аэрофлот/AZAL Москва-Баку

Аэрофлот / Азербайджан открывает специальные рейсы

Аэрофлот российские авиалинии и Азербайджанские авиалинии приступят к выполнению специальных рейсов по маршруту в/из Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Частота полетов будет выполняться два раза в неделю в понедельник и четверг (2 франка/с) и свяжет Москва-Баку-Москва из международного аэропорта Шереметьево в Азербайджан. Самолет во время первого полета прибудет в город Баку 18 февраля 2021 года в 01:25 (GMT+4), вылетит из Баку в 02:55 (GMT+4). Азербайджанские авиалинии (AZAL) также с 17 февраля 2021 года начнут выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку. Полеты будут выполняться два раза в неделю (2 франка/с) по средам и воскресеньям из аэропорта Баку в сторону Москвы /Домодедово. Аэропорт.

Только лица, указанные на сайте МИД РФ, имеют право посещать Россию во время пандемии COVID-19. Помимо граждан Азербайджана, рейсами Москва-Баку могут воспользоваться следующие категории граждан: руководители и сотрудники дипломатических представительств и иностранных консульств, аккредитованных в Азербайджане, а также члены их семей; иностранцы, один из родителей, ребенок, супруг или супруга которых являются гражданином Азербайджана; иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане; иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане; иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Азербайджана.

Aeroflot/AZAL xüsusi uçuşları Moskva-Bakı

Aeroflot/Azərbaycan xüsusi uçuşlara başlayacaq

Aeroflot Russian AirlinesAzərbaycan Hava Yolları Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikasına gediş-gəliş marşrutu üzrə xüsusi uçuşlar həyata keçirməyə başlayacaq. Uçuş tezlikləri həftədə iki dəfə Bazar ertəsi və Cümə axşamı günləri (2Frq/S) davam edəcək və Moskva-Bakı-Moskvanı Moskva/Şeremetyevo Beynəlxalq Hava Limanından Azərbaycana birləşdirəcək. İlk uçuş zamanı təyyarə 18 fevral 2021-ci il tarixində saat 01: 25-də (GMT+4), Bakıdan 02: 55-də (GMT+4) qalxaraq Bakı şəhərinə çatacaq. Azərbaycan hava yolları (AZAL) da 17 fevral 2021-ci ildən etibarən Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə xüsusi uçuşlar həyata keçirməyə başlayacaq. Uçuşlar həftədə iki dəfə (2Frq/S) çərşənbə və bazar günləri Bakı Hava limanından Moskva/Domodedovo istiqamətində həyata keçiriləcək. Hava limanı.

COVID-19 pandemiyası zamanı yalnız Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin veb saytında sadalanan şəxslərin Rusiyaya getmək hüququ vardır. Azərbaycan vətəndaşlarına əlavə olaraq, aşağıdakı kateqoriyalı vətəndaşlar Moskva-Bakı aviareyslərindən istifadə edə bilərlər: Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və xarici konsulluqların rəhbərləri və işçiləri, habelə onların ailə üzvləri; əcnəbilər, övladı, həyat yoldaşı və ya həyat yoldaşı Azərbaycan vətəndaşı olan valideynlərdən biri; Azərbaycanda işləmək üçün icazəsi olan əcnəbilər; Azərbaycanda müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər; Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində təhsil alan xarici tələbələr.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aeroflot.ru / Azal.az / Airgways.com
AW-POST: 202102051455AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s