MH17 Familiares exigen respuesta

AW-7000777.jpg

AW | 2018 11 09 18:50 | AIR INVESTIGATION / AVIATION SAFETY

Logo Malaysia Airlines 1[1]AW-70083667Los familiares de las víctimas del atentado aéreo del vuelo MH-017 exigen respuesta de los gobiernos

Los familiares de las víctimas del vuelo MH-017 de Malaysia Airlines exigen respuestas ante los reclamos del atentado del Boeing 777-200ER de la aerolínea malaya cuando un misil Buk impactó sobre la aeronave en el cielo por encima de Ucrania en 2014. La solicitud del reclamo fue peticionada al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump para presionar al Gobierno de Rusia, el Presidente Vladimir Putin para proporcionar respuestas acerca del derribo.

En una carta a Trump publicada el viernes en Twitter, familiares de aproximadamente 30 de los 298 pasajeros y la tripulación que murieron el 17 Julio 2014, dicen “tenemos el derecho de saber qué pasó con nuestros seres queridos”. La carta fue publicada en Twitter por Thomas Schansman, cuyo hijo de 18 años, Quinn, doble ciudadano holandés-estadounidense, estaba entre los pasajeros muertos.

Trump y Putin estarán en París este fin de semana para conmemorar el Centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, pero no se espera que celebren una cumbre bilateral. Planean mantener conversaciones en una Cumbre del Grupo de los 20 en Argentina a fines de mes.

Los Países Bajos y Australia anunciaron en Mayo 2018 que creen que el misil que derribó el vuelo MH17 fue transportado a Ucrania desde una unidad militar en la ciudad rusa de Kursk. Rusia ha negado con vehemencia su participación y, a lo largo de los años, ha presentado varias teorías sobre la causa del accidente, y ha culpado al lado ucraniano.

En la carta a Trump, fechada el 28 Octubre 2017, las familias dicen que ningún país se ha responsabilizado por el derribo. Dirigiéndose directamente a Trump, las familias dicen: “El presidente Putin tiene respuestas que tenemos derecho a escuchar. Le pedimos que lo intente y lo convenza de que nunca es demasiado tarde para la redención. Se han hecho varios intentos obvios para encubrir lo que realmente sucedió en el horrible día de verano. Los intentos de los funcionarios de la Federación de Rusia, respaldados y repetidos por el presidente Putin”, dice la carta.  AIRWAYS® AW-Icon TXT

Resultado de imagen para MH17 Boeing 777

MH17 Relatives demand a response

The relatives of the victims of the air attack of flight MH-017 demand a response from the governments

The relatives of the victims of MH-017 of Malaysia Airlines demand answers to the claims of the Boeing 777-200ER attack of the Malaysian airline when a Buk missile hit the aircraft in the sky above Ukraine in 2014. The request of the claim was petitioned to the President of the United States, Donald Trump to pressure the Government of Russia, President Vladimir Putin to provide answers about the demolition.

In a letter to Trump posted on Twitter on Friday, relatives of approximately 30 of the 298 passengers and crew who died on July 17, 2014, say “we have the right to know what happened to our loved ones”. The letter was posted on Twitter by Thomas Schansman, whose 18-year-old son, Quinn, double Dutch-American citizen, was among the dead passengers.

LETTER OF CLAIM BY FAMILY OF FLIGHT MH-017 FROM MALAYSIA AIRLINES TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

Trump and Putin will be in Paris this weekend to commemorate the centenary of the end of World War I, but they are not expected to hold a bilateral summit. They plan to hold talks at a Group of 20 summit in Argentina at the end of the month.

The Netherlands and Australia announced in May that they believe that the missile that shot MH17 was transported to Ukraine from a military unit in the Russian city of Kursk. Russia has vehemently denied their participation and, over the years, has presented several theories about the cause of the accident, and has blamed the Ukrainian side.

In the letter to Trump, dated October 28, 2017, families say that no country has been responsible for the demolition. Addressing Trump directly, the families say: “President Putin has answers that we have the right to hear, we ask him to try and convince him that it is never too late for redemption. Several obvious attempts have been made to cover up what really It happened on the horrible summer day, the attempts of the officials of the Russian Federation, backed and repeated by President Putin”, the letter says. A \ W

Resultado de imagen para MH17

MH17 Verwanten vragen om een ​​reactie

De nabestaanden van de slachtoffers van de luchtaanval van vlucht MH-017 eisen een reactie van de regeringen

Familieleden van de slachtoffers van Flight MH-017 Malaysia Airlines eisen antwoorden op de eisen van de Boeing 777-200ER bombardementen van de Maleisische luchtvaartmaatschappij wanneer een Buk raket hit op het vliegtuig in de lucht boven de Oekraïne in 2014. Het verzoek vordering werd een petitie de president van de Verenigde Staten, Donald Trump aan de regering van de Russische president Vladimir Poetin druk te zetten om antwoorden over de sloop te bieden.

In een brief aan Trump vrijdag gepubliceerd op Twitter, familieleden van ongeveer 30 van de 298 passagiers en bemanningsleden die op 17 juli 2014 stierf, zeggen: ,,we hebben het recht om te weten wat er gebeurd met onze geliefden”. De brief werd gepost op Twitter door Thomas Schansman, wiens 18-jarige zoon, Quinn, dubbele Nederlands-Amerikaanse staatsburger, tot de dode passagiers behoorde.

Trump en Poetin zal in Parijs dit weekend om de honderdste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, maar wordt niet verwacht dat een bilaterale top te organiseren. Ze zijn van plan om aan het eind van de maand een bijeenkomst te houden in een Groep van 20 in Argentinië.

Nederland en Australië in mei aangekondigd dat ze geloven dat de raket die naar beneden de vlucht MH17 werd vervoerd naar Oekraïne uit een militaire eenheid in de Russische stad Koersk gebracht. Rusland heeft ontkende betrokkenheid en in de loop der jaren heeft een aantal theorieën gepresenteerd over de oorzaak van het ongeval, en heeft de Oekraïense kant de schuld.

In de brief aan Trump, gedateerd 28 oktober 2017, zeggen families dat geen enkel land verantwoordelijk was voor de sloop. spreken rechtstreeks naar Trump, families zeggen: ,,President Putin heeft antwoorden die we hebben het recht om te horen vroeg hem om te proberen en u te overtuigen dat het is nooit te laat voor de verlossing is gedaan verschillende voor de hand liggende pogingen om te verdoezelen wat er werkelijk Het gebeurde op de vreselijke zomerdag, de pogingen van de functionarissen van de Russische Federatie, gesteund en herhaald door president Putin”, zegt de brief. A \ W

Resultado de imagen para MH17

Родственники MH17 требуют ответа

Родственники жертв воздушной атаки полета MH-017 требуют ответа от правительств

Родственники жертв MH-017 авиакомпании Malaysia Airlines требуют ответов на претензии атаки Boeing 777-200ER малайзийской авиакомпании, когда ракета Buk попала в самолет в небе над Украиной в 2014 году. Запрос требование было подано в суд Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, чтобы оказать давление на правительство России, президента Владимира Путина, чтобы дать ответы на вопрос о сносе.

В письме к Трампу, опубликованном в Twitter в пятницу, родственники примерно 30 из 298 пассажиров и экипажа, которые умерли 17 июля 2014 года, говорят: «Мы имеем право знать, что случилось с нашими близкими». Письмо было опубликовано в Твиттере Томасом Шэнсманом, чей 18-летний сын, Куинн, двойной голландско-американский гражданин, был среди мертвых пассажиров.

Трамп и Путин будут в Париже в эти выходные, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны, но ожидается, что они не проведут двусторонний саммит. Они планируют провести переговоры на саммите Группы 20 в Аргентине в конце месяца.

В мае Нидерланды и Австралия объявили, что считают, что ракета, которая выстрелила MH17, была доставлена ​​в Украину из воинской части в российском городе Курске. Россия решительно отрицала свое участие и на протяжении многих лет представляла несколько теорий о причинах аварии и обвинила украинскую сторону.

В письме к Трампе, датированном 28 октября 2017 года, семьи говорят, что ни одна страна не несет ответственности за снос. Обращаясь непосредственно к Трампу, семьи говорят: «У президента Путина есть ответы, которые мы имеем право услышать, мы просим его попытаться убедить его, что никогда не поздно для искупления». Было сделано несколько очевидных попыток скрыть то, что действительно Это случилось в ужасный летний день, попытки чиновников Российской Федерации, поддержанные и повторяемые президентом Путиным», говорится в письме. A \ W

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Abcnews.go.com / Reuters.com / Twitter.com/thomasschansman
AW-POST: 201811091850AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s