Gobierno extiende ayuda South African

AW-WkWd_South_African_Airways_Airbus_A350-941_ZS-SDF_arriving_at_JFK_AirportAW | 2020 05 21 11:08 | AIRLINES / GOVERNMENT

south-african[1]Gobierno Sudáfrica reserva Ꞧ 10 bn para SAA a mediano plazo

El Gobierno de Sudáfrica ha reservado provisionalmente Ꞧ 3.8 mil millones (US$ 212 millones) para la aerolínea South African Airways y otros Ꞧ 164 millones para la subsidiaria regional SA Express para el año fiscal 2020.

SA Express_IsologotypeEl Subdirector General del Departamento de Empresas Públicas, Kgathatso Tlhakudi, dio la cifra durante una presentación el 20 Mayo 2020 ante el Comité de Cartera Parlamentaria sobre empresas públicas. Tlhakudi señaló que el presupuesto asignado por el Tesoro está bajo presión debido a gastos no planificados para hacer frente a la crisis del Coronavirus, y que se verá diferente en un par de semanas. Las cifras incluyeron Ꞧ 3.8 mil millones a South African Airways en 2020-21, parte de una suma de Ꞧ 9.9 mil millones reservada para el mediano plazo. La asignación de SAA incluye Ꞧ 4.3 mil millones para 2021-22 y Ꞧ 1.77 mil millones para 2022-23.

La aerolínea de bandera ha estado en proceso de rescate comercial desde Diciembre 2019, y el Ministro de Empresas públicas, Pravin Gordhan, espera crear una nueva aerolínea más sostenible de SAA. Tlhakudi también mencionó que Ꞧ 164 millones se habían reservado para el operador regional SA Express, que se enfrenta a una liquidación, principalmente para cubrir las obligaciones derivadas de la devolución anticipada de los aviones arrendados. AW-Icon Paragraph-01

South-African-AirwaysGovernment extends aid to South African

South African government reserves b 10 bn for SAA in the medium term

The Government of South Africa has provisionally reserved Ꞧ 3.8 billion (US$ 212 million) for South African Airways and another Ꞧ 164 million for regional subsidiary SA Express for the fiscal year 2020.

The Deputy Director-General of the Department of Public Companies, Kgathatso Tlhakudi, gave the figure during a presentation on May 20, 2020 before the Parliamentary Portfolio Committee on public companies. Tlhakudi noted that the budget allocated by the Treasury is under pressure due to unplanned spending to deal with the Coronavirus crisis and that it will look different in a couple of weeks. The figures included Ꞧ 3.8 billion for South African Airways in 2020-21, part of a sum of Ꞧ 9.9 billion reserved for the medium term. SAA’s allocation includes Ꞧ 4.3 billion for 2021-22 and Ꞧ 1.77 billion for 2022-23.

The flag carrier has been in the process of commercial rescue since December 2019, and the Minister of Public Companies, Pravin Gordhan, hopes to create a new, more sustainable SAA airline. Tlhakudi also mentioned that Ꞧ 164 million had been set aside for regional operator SA Express, which is facing liquidation, mainly to cover obligations arising from the early return of the leased aircraft. AW-Icon Paragraph-02

South Africa authorities halt flights of state-run SA Express over ...Die regering brei die steun uit na Suid-Afrikaans

Die Suid-Afrikaanse regering reserwe op die mediumtermyn 10 miljard vir die SAL

Die Regering van Suid-Afrika het voorlopig Ꞧ 3,8 miljard (US$ 212 miljoen) vir die Suid-Afrikaanse Lugdiens voorbehou en nog Ꞧ 164 miljoen vir die plaaslike filiaal SA Express vir die boekjaar 2020.

Die Adjunkdirekteur-Generaal van die Departement van Openbare ondernemings, Kgathatso Tlhakudi, het die figuur tydens ‘n voorlegging op 20 Mei 2020 voor die parlementêre portefeuljekomitee oor openbare ondernemings gegee. Tlhakudi het opgemerk dat die begroting wat deur die tesourie toegeken is, onder druk is weens onbeplande uitgawes om die Ccoronavirus-krisis te hanteer, en dat dit oor ‘n paar weke anders sal lyk. Die syfers bevat Ꞧ 3,8 miljard vir die Suid-Afrikaanse Lugdiens in 2020-21, wat deel uitmaak van ‘n bedrag van .9 9,9 miljard wat vir die mediumtermyn gereserveer is. Die SAL se toekenning sluit Ꞧ 4,3 miljard vir 2021-22 in en Ꞧ 1,77 miljard vir 2022-23.

Die vlagdraer is sedert Desember 2019 besig met kommersiële redding en die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, hoop om ‘n nuwe, meer volhoubare lugdiens van die SAL te stig. Tlhakudi het ook genoem dat Ꞧ 164 miljoen opsygesit is vir die plaaslike operateur SA Express, wat voor likwidasie te staan ​​kom, hoofsaaklik om verpligtinge uit die vroeë terugkeer van die gehuurde vliegtuig te dek. AW-Icon Paragraph-02

 

 

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Justice.gov.za / Flysaa.com / Flightglobal.com / Airgways.com / Reuters.com
AW-POST: 202005211108AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s