TAROM reducirá flota

AW | 2021 04 170007 13:14 | AIRLINES

Aerolínea rumana reducirá flota a mitad

AW-Tarom_Isologotype_001

La aerolínea nacional rumana Tarom Airlines reducirá su flota a la mitad después de los impactos de la pandemia de Coronavirus y la depresión de los viajes en el mundo. Como parte de la reestructuración de Tarom ha puesto en venta catorce de los veintinueve aviones de su flota, a saber, Airbus A318 (4), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4) y ATR 42-500 (2).

La flota que la aerolínea dará de baja comercial serán: Airbus A318-111 (4) YR-ASA, YR-ASB, YR-ASC, YR-ASD, Boeing 737-300 (4) YR-BGA, YR-BGB, YR-BGD, YR-BGE, Boeing 737-700 (4) YR-BGF, YR-BGG, YR-BGH, YR-BGI, ATR 42-500 (2) YR-ATC, YR-ATF. La flota remanente de Tarom Airlines será de ATR 42-500 (5) ATR 72-500 (2), ATR 72-600 (4), Boeing 737-800 (4). Tarom Airlines finalmente mantendrá una flota reducida y aumentando la modernización. La aerolínea continuará de cara hacia la actualización de la flota con la próxima incorporación de la línea de aeronaves de cuarta generación Boeing 737-8 MAX, ordenados en 2018 para ser entregados hacia el 2023.

El 6 de Octubre de 2020, la Comisión Europea aprobó € 19,3 millones de Euros de ayudas estatales como compensación por las pérdidas causadas por el brote de Coronavirus. Como parte de la reestructuración de la compañía continúa con la reducción de personal, tras los esfuerzos por abandonar las importantes dificultades financieras que durante años ha hecho frente, ahora aceleradas por la crisis actual causada por la pandemia profundizando el déficit económico.

La aerolínea espera convertir la ayuda estatal que recibió en ayuda de reestructuración. El Ministro de Transporte Cătălin Drulă expresa que la aerolínea podría retornar hacia la normalidad en 2025. “Las ayudas a la reestructuración deben ser aprobadas por la Comisión Europea. Este será un gran paso, que si pasamos, con la gestión profesional y la estructura correcta, puede convertirse en una empresa eficiente”, Cătălin Drulă.

TAROM will reduce fleet

Romanian airline to cut fleet in half

AW-Tarom_76604

Romanian national carrier Tarom Airlines will cut its fleet in half after the impacts of the Coronavirus pandemic and the global travel slump. As part of Tarom’s restructuring, it has put up for sale fourteen of the twenty-nine aircraft in its fleet, namely Airbus A318 (4), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4) and ATR 42-500 ( two).

The fleet that the airline will deregister will be: Airbus A318-111 (4) YR-ASA, YR-ASB, YR-ASC, YR-ASD, Boeing 737-300 (4) YR-BGA, YR-BGB, YR -BGD, YR-BGE, Boeing 737-700 (4) YR-BGF, YR-BGG, YR-BGH, YR-BGI, ATR 42-500 (2) YR-ATC, YR-ATF. The remaining fleet of Tarom Airlines will be ATR 42-500 (5), ATR 72-500 (2), ATR 72-600 (4), Boeing 737-800 (4). Tarom Airlines will eventually maintain a reduced fleet and increasing modernization. The airline will continue to move towards updating the fleet with the next addition of the fourth generation Boeing 737-8 MAX aircraft line, ordered in 2018 for delivery by 2023.

On October 6, 2020, the European Commission approved € 19.3 million of state aid as compensation for the losses caused by the Coronavirus outbreak. As part of the restructuring of the company, it continues with the reduction of personnel, after efforts to abandon the significant financial difficulties that it has faced for years, now accelerated by the current crisis caused by the pandemic, deepening the economic deficit.

The airline hopes to convert the state aid it received into restructuring aid. The Minister of Transport Cătălin Drulă expresses that the airline could return to normality in 2025. “The restructuring aid must be approved by the European Commission. This will be a great step, which if we pass, with the professional management and the correct structure , it can become an efficient company”, Cătălin Drulă.

TAROM va reduce flota

Compania aeriană românească va reduce flota la jumătate

AW-Tarom_Isologotype

Transportatorul național român Tarom Airlines își va reduce flota la jumătate după impactul pandemiei Coronavirus și al declinului global al călătoriilor. Ca parte a restructurării Tarom, a scos la vânzare paisprezece dintre cele douăzeci și nouă de avioane din flota sa, și anume Airbus A318 (4), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4) și ATR 42-500 (2).

Flota pe care compania aeriană o va anula va fi: Airbus A318-111 (4) YR-ASA, YR-ASB, YR-ASC, YR-ASD, Boeing 737-300 (4) YR-BGA, YR-BGB, YR-BGD, YR-BGE, Boeing 737-700 (4) YR-BGF, YR-BGG, YR-BGH, YR-BGI, ATR 42-500 (2) YR-ATC, YR-ATF. Flota rămasă a Tarom Airlines va fi ATR 42-500 (5), ATR 72-500 (2), ATR 72-600 (4), Boeing 737-800 (4). Tarom Airlines va menține în cele din urmă o flotă redusă și o modernizare tot mai mare. Compania aeriană va continua să se îndrepte spre actualizarea flotei cu următoarea adăugare a liniei avioanelor Boeing 737-8 MAX de a patra generație, comandată în 2018 pentru livrarea până în 2023.

La 6 Octombrie 2020, Comisia Europeană a aprobat ajutor de stat de € 19,3 milioane EUR ca compensare pentru pierderile cauzate de focarul de Coronavirus. Ca parte a restructurării companiei, aceasta continuă cu reducerea personalului, după eforturile de abandonare a dificultăților financiare semnificative cu care s-a confruntat ani de zile, acum accelerată de criza actuală provocată de pandemie, adâncind deficitul economic.

Compania aeriană speră să transforme ajutorul de stat pe care l-a primit în ajutor pentru restructurare. Ministrul transporturilor Cătălin Drulă exprimă faptul că compania aeriană ar putea reveni la normalitate în 2025. “Ajutorul pentru restructurare trebuie aprobat de Comisia Europeană. Acesta va fi un pas minunat, care, dacă vom trece, cu managementul profesional și structura corectă, poate deveni o companie eficientă”, Cătălin Drulă.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Tarom.com / Airgways.com
AW-POST: 202104170007AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s