TAROM Firma por 9 ATR 72-600

Imagen relacionadaAW | 2019 12 30 17:44 | AIRLINES / INDUSTRY

Resultado de imagen para Tarom Airlines logoTAROM Airlines de Rumania firma contrato de arrendamiento para nueve aviones ATR 72-600

La compañía rumana TAROM Airlines ha firmado un contrato para arrendar nueve aviones ATR 72-600 para reemplazar a siete unidades ATR-72 mas antiguos. La aerolínea recibirá cuatro de los nueve nuevos ATR 72-600 en Febrero 2020, y el resto se entregará hacia fines de 2020, dijo el Ministerio de Transporte de Rumania.

El contrato de arrendamiento se firma por un período de diez años. Los nuevos ATR 72-600 no generarán costos operativos adicionales y aumentarán la capacidad de transporte de TAROM Airlines. Los ATR-72-600 están configurados para 72 asientos en clase única. La aerolínea de bandera rumana anunció por primera vez planes para reemplazar su flota antigua de aeronaves turboprop ATR en Junio 2019.

Tarom Airlines opera en rutas internacionales y nacionales con una flota de 25 aviones: ATR-42-500 (7), ATR-72 (2), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4), Boeing 737-800 (4) y Airbus A318 -111 (4).

Situación financiera

A principios de este mes, el ministerio de transporte de Rumanía dijo que buscará ayuda de rescate de la Comisión Europea y el presupuesto nacional para salvar a TAROM, que se espera que cierre 2019 con una pérdida de 190 millones de lei ($ 44 millones / 40 millones de euros). El ministerio solicitará 47 millones de Euros ($ 52.3 millones) en ayuda de Bruselas más una ayuda de reestructuración de aproximadamente 110 millones de euros del presupuesto estatal para rescatar a la compañía, dijo Lucian Bode en ese momento. La pérdida neta de la compañía aérea se redujo a 130 millones de Lei en 2018 de 170 millones de Lei en el año anterior, mientras que la facturación aumentó un 21% a 1.400 millones de Lei, según mostraron datos del ministerio de transporte.

En Octubre 20109, TAROM nombró a George Costin Barbu como CEO interino después de que Valentin Nicolae Gvinda se negó a asumir el cargo en medio de un escándalo político que implica una posible instigación al abuso del cargo. El mandato de Barbu expirará en Enero 2020. Según los informes de los medios locales, Gvinda se negó a aceptar el trabajo de CEO interino debido a la complicada situación financiera y administrativa en TAROM Airlines. AW-Icon AW001

AW-Aviator.aero_700.jpgTAROM Signature for 9 ATR 72-600

TAROM Airlines of Romania signs lease for nine ATR 72-600 aircraft

The Romanian company TAROM Airlines has signed a contract to lease nine ATR 72-600 aircraft to replace seven older ATR-72 units. The airline will receive four of the nine new ATR 72-600 in February 2020, and the rest will be delivered by the end of 2020, the Romanian Ministry of Transportation said.

The lease is signed for a period of ten years. The new ATR 72-600 will not generate additional operating costs and will increase the transportation capacity of TAROM Airlines. The ATR-72-600 are configured for 72 seats in a single class. The Romanian flag airline first announced plans to replace its old ATR turboprop aircraft fleet in June 2019.

Tarom Airlines operates on international and national routes with a fleet of 25 aircraft: ATR-42-500 (7), ATR-72 (2), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4), Boeing 737- 800 (4) and Airbus A318 -111 (4).

Financial situation

Earlier this month, Romania’s transport ministry said it will seek rescue assistance from the European Commission and the national budget to save TAROM, which is expected to close 2019 with a loss of 190 million lei ($ 44 million / 40 million euros). The ministry will request 47 million Euros ($ 52.3 million) in aid from Brussels plus a restructuring aid of approximately 110 million euros from the state budget to rescue the company, Lucian Bode said at the time. The net loss of the airline was reduced to 130 million Lei in 2018 from 170 million Lei in the previous year, while turnover increased 21% to 1.4 billion Lei, according to data from the transport ministry.

In October 20109, TAROM appointed George Costin Barbu as interim CEO after Valentin Nicolae Gvinda refused to take office in the midst of a political scandal involving a possible instigation of abuse of office. Barbu’s term will expire in January 2020. According to local media reports, Gvinda refused to accept the work of interim CEO due to the complicated financial and administrative situation at TAROM Airlines. AW-Icon AW002

AW-Tarom_76604.jpgSemnatura TAROM pentru 9 ATR 72-600

Resultado de imagen para Tarom Airlines logoTAROM Airlines din România semnează închiriere pentru nouă aeronave ATR 72-600

Compania română TAROM Airlines a semnat un contract de închiriere a nouă aeronave ATR 72-600 pentru a înlocui șapte unități ATR-72 mai vechi. Compania aeriană va primi patru din cele nouă noi ATR 72-600 în februarie 2020, iar restul va fi livrat până la sfârșitul anului 2020, a precizat Ministerul Transporturilor din România.

Contractul de închiriere este semnat pe o perioadă de zece ani. Noul ATR 72-600 nu va genera costuri de operare suplimentare și va crește capacitatea de transport a companiilor TAROM Airlines. ATR-72-600 sunt configurate pentru 72 de locuri într-o singură clasă. Compania aeriană din pavilionul românesc a anunțat pentru prima dată intenția de a înlocui vechea sa flotă de aeronave cu turboprop ATR în iunie 2019.

Tarom Airlines operează pe rute internaționale și naționale cu o flotă de 25 de aeronave: ATR-42-500 (7), ATR-72 (2), Boeing 737-700 (4), Boeing 737-300 (4), Boeing 737- 800 (4) și Airbus A318 -111 (4).

Situatie financiara

La începutul acestei luni, Ministerul Transporturilor din România a declarat că va solicita asistență de salvare din partea Comisiei Europene și a bugetului național pentru a salva TAROM, care se preconizează să închidă 2019 cu o pierdere de 190 de milioane de lei (44 de milioane de dolari / 40 de milioane de euro). Ministerul va solicita 47 de milioane de euro (52,3 milioane de dolari) în ajutor de la Bruxelles, plus un ajutor de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro de la bugetul de stat pentru salvarea companiei, a declarat atunci Lucian Bode. Pierderea netă a companiei aeriene a fost redusă la 130 de milioane de lei în 2018, de la 170 de milioane de lei în anul precedent, în timp ce cifra de afaceri a crescut cu 21%, până la 1,4 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Transporturilor.

În octombrie 20109, TAROM la numit pe George Costin Barbu în funcția de director general interimar, după ce Valentin Nicolae Gvinda a refuzat să preia funcția în mijlocul unui scandal politic care implică o posibilă instigare la abuz în serviciu. Termenul lui Barbu va expira în ianuarie 2020. Conform rapoartelor mass-media locale, Gvinda a refuzat să accepte activitatea directorului general interimar din cauza situației financiare și administrative complicate la TAROM Airlines. AW-Icon AW002

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Gov.ro / Tarom.ro / Airgways.com / Aviator.aero
AW-POST: 201912301744AR

A\W   A I R G W A Y S ®

One comment

  1. blog · marzo 22, 2020

    Hi there, yeah this post is truly nice and I have learned lot of
    things from it about blogging. thanks.

Deja un comentario